Giỏ hàng

Chứng nhận 2

G.C Food – Safe Food – Happy Life

Sản phẩm an toàn khách hàng an tâm là khẩu hiệu mỗi con người G.C thấm nhuần, các yêu cầu chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu để tạo ra những sản phẩm tốt nhất.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, Công ty CP Thực Phẩm G.C đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hệ thống nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm theo quy trình Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm HACCP và hệ thống quản lý ISO 22000:2005. Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát theo quy trình sản phẩm nông nghiệp sạch VietGAP. Hiện nay, Công ty CP Thực Phẩm G.C đã đạt được các chứng nhận sau:


NẮNG VÀ GIÓ GAP CROPS


CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP CHO NHO


CO CO VIET NAM HCA 398 JAKIM


CHỨNG NHẬN USDA-VF


CÁNH ĐỒNG VIỆT HCA 344 JAKIM


CHỨNG NHẬN ATVSTP-VF


CHỨNG NHẬN FSSC-VNCC


GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM