Giỏ hàng

Chứng Nhận

 

Quality Certification

G.C Food – Safe Food – Happy Life

Sản phẩm an toàn khách hàng an tâm là khẩu hiệu mỗi con người G.C thấm nhuần, các yêu cầu chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, Công ty CP Thực Phẩm G.C đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hệ thống nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm theo quy trình Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm HACCP và hệ thống quản lý ISO 22000:2005. Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát theo quy trình sản phẩm nông nghiệp sạch Global G.A.P. Hiện nay, Công ty CP Thực Phẩm G.C đã đạt được các chứng nhận sau:
 
ISO 22000:2005
2015

BSI United Kingdom

 

FSSC
2017

BSI United Kingdom

 


BSI
Annual
FDA
 
 
HALAL
 
 
USDA